Pravidla Mizuno Amatérské volejbalové ligy

Hráči v AVL nejsou pojištěni, každý se účastní na vlastní nebezpečí.

Základní ustanovení

 • Družstva se stávají účastníky Mizuno AVL zaplacením startovného pro daný region a zasláním soupisky. Obojí musí splnit do vypsaného termínu.
 • Za každé družstvo smí nastoupit pouze hráči a hráčky uvedení v té době na soupisce daného družstva. Hráč může být uveden pouze na jedné soupisce jednoho regionu (tzn. je možný start ve více Městech AVL, vyjma účasti na Celostátním finále, kde smí hráč startovat pouze za jedno družstvo, i když si vybojoval účast ve více regionech). Nelze však být na soupisce družstva v 1. Mizuno AVL a hrát zároveň v družstvu 2. (3., 4.) Mizuno AVL (nebo opačně) v jenom městě apod.. Neoprávněný start je řešen kontumací zápasu.
 • Na finálovém turnaji smí nastoupit hráči a hráčky daného družstva, kteří jsou uvedeni na soupisce a nastoupili za toto družstvo již minimálně na dvou turnajích (proto jsou na soupiskách kolonky 1.TU a 2.TU, ve kterých kapitán ve vlastním zájmu vyplní s organizátorem na každém turnaji zaškrtnutím účast jednotlivých hráčů na turnajích).

Smíšenost a neregistrovanost

 • Na hřišti musí za družstvo nastoupit minimálně 2 ženy případně min. 2 muži (povolené varianty 2Z+4M, 3Z+3M, 4Z+2M). Na hřišti musí být vždy 6 hráčů!!!
 • Mizuno AVL se nesmí účastnit hráči, kteří nastoupili 365 dní zpět v soutěžním zápase v krajské soutěži dospělých nebo národní lize dorostu. Účastníci nižších (městských, okresních, v Praze 3. a 4. třídy) soutěží jsou v Mizuno AVL bráni jako neregistrovaní. Hráči vyšších soutěží se nesmí účastnit vůbec. Povoluje se účast jedné registrované hráčky na hřišti (krajská soutěž dospělých nebo liga dorostenek). Je povinností každého družstva označit registrovanou hráčku na soupisce “R”. Je-li na soupisce družstva uvedena více jak 1 registrovaná hráčka, družstvo je povinno být vybaveno jednotnými dresy s čísly (pro kontrolu přítomnosti „R“ na kurtu).
 • Nesplňuje-li družstvo podmínky smíšenosti a neregistrovannosti (např. hra v pěti hráčích), dojde k určenému zápasu pouze za souhlasu soupeře před rozhodčím přiděleným k příslušnému zápasu. Pokud je tento souhlas soupeřem dán, kapitáni obou družstev a rozhodčí vyplní v „Zápise o utkání AVL“ důvod porušení pravidel AVL a podepíší tento zápis. V tomto případě již není možná zpětná kontumace (tzn. nelze, aby družstvo nejdříve souhlasilo, pak zápas prohrálo a požádalo o kontumaci). Pokud soupeř nesouhlasí, následuje kontumace zápasu. Zpětná kontumace může následovat i pokud podá družstvo protest po zápase u organizátora turnaje a tento protest se ukáže jako oprávněný.
 • Pokud některé družstvo v průběhu soutěže poruší pravidla o neregistrovanosti a nenahlásí je soupeři, rozhodčímu a organizátorovi, je potrestáno tím, že mu na konci soutěže nebudou předány ceny, které by případně vyhrálo, a tyto budou postoupeny dalšímu družstvu v pořadí.

Přestupy

 • Přestupy se povolují pouze do prvního turnaje v novém roce (2007) a zároveň max. 1 přestup každému hráči v jedné sezóně (tj. není možný přestup zpátky).

Dopisování hráčů na soupisku

 • Dopisování nových hráčů a hráček na soupisku je povoleno, ale pouze do konce základní části soutěže, resp. do konce kalendářního roku.

Rozcvičení a rozsmečování

 • Vzhledem k celkovému počtu zápasů v halách je povoleno pouze krátké 5 minutové rozehrání a rozsmečování. Pokud nebude družstvo po těchto 5 minutách připraveno ke hře, bude mu za každou započatou minutu odebrán 1 bod. Pokud nebude včas připraven rozhodčí dle rozpisu, bude k tomu přihlédnuto v rozpisech na další turnaje. (Např. – start turnaje je v 8,30, jakmile není družstvo připraveno ke hře v 8,35 je penalizováno za každou minutu prodlení jedním bodem, po 15 minutách je celý zápas kontumován.)

Hrací systém

 • Vždy se hraje na dva vítězné sety do 25 bodů (musí se vyhrát o 2 body). Za stavu 1:1 se hraje tie break do 15 bodů (opět o 2 body). Počítání – 2:0 – 3 body, 2:1 – 2 body, 1:2 – 1 bod, 0:2 – o bodů.
 • Systém soutěže je specifický v jednotlivých městech a ligách dle počtu přihlášených družstev. Předběžně je uveden v propozicích každého města, ale definitivně bude upřesněn až po uzávěrce přihlášek.

Systém organizace

Specifika turnajů Mizuno AVL:

 1. 10 dní před turnajem, je vytvořen rozpis zápasů, podle kterého všechna družstva vědí, kdy a s kým hrají. Netráví v hale celý den. Tyto rozpisy však vyžadují dochvilnost od družstev, jejíž porušení se řeší kontumací. Dojde-li k situaci, že některé družstvo vůbec nedorazí na turnaj, ve kterém mělo nastoupit, a nechce, aby mělo zápasy zkontumovány (což výrazně ovlivňuje pořadí) zaplatí pokutu 200,-Kč za každý opakovaný zápas (pokuta se udílí hlavně proto, že ostatní družstva byla poškozena změnami v turnaji, které vznikly vyřazením zápasů daného družstva z rozpisu pro daný turnaj). Fond pokut bude přerozdělen na tekuté ceny pro další družstva v pořadí, na která se s cenami nedostalo.
 2. Každé družstvo má právo vetovat jeden termín bez udání důvodů. Musí to ale oznámit organizátorovi nejpozději před skončením 1. poloviny soutěže a zároveň min. 14 dní před příslušným turnajem. V případě, že na tomto turnaji bude hrát družstvo, se kterým se již nebude možné termínově setkat, následuje kontumace vzájemného zápasu ve prospěch družstva, které na turnaj přijde.
 3. Mizuno AVL spoléhá na férovost všech zúčastněných, kontrola registrovanosti se dělá pouze na výslovné přání některého z družstev.
 4. V případě finálových, případně nadstavbových skupin se v maximální možné míře započítávají dosud odehrané vzájemné zápasy jednotlivých družstev.
 5. Nejdůležitější hlas v rámci Mizuno AVL mají družstva. Organizátor pouze koordinuje, kontroluje chod turnajů a rozhoduje případné spory. Porušení pravidel ohledně hry v pěti hráčích, s jednou ženou nebo s hráči z jiného družstva není povoleno, ale vyjádří-li se soupeř před zahájením zápasu u rozhodčího, že mu tato případná porušení pravidel Mizuno AVL nevadí a nenárokuje kontumaci, může se daný zápas odehrát a výsledek je platný.
 6. Zápasy Mizuno AVL rozhodují hráči jiných zúčastněných týmů, kteří jsou určováni rozpisem zápasů. Při nenastoupení k rozhodcování bude k tomuto družstvu přistupováno bez nejmenších benevolencí – například se může stát, že bude hrát 1. zápas ráno a poslední zápas večer.

Predstavujem Vám webové stránky RA.FA. Volley, ktoré Vás vtiahnu do sveta volejbalu, športu a dobrej zábavy. Dúfam, že sa neurazíte ak budem písať v mojom rodnom jazyku, teda slovensky.
Neznamená to však, že sa budem venovať len slovenskému volejbalu ale budú to "federatívne" stránky slovenského a českého volejbalu.
Takže športu zdar a volejbalu tiež!
Kontakt Radoslav Fašang Hnězdenská 735/6 18100 Praha 8

Custom Myspace Clock
Produkčná osoba

RaFa alias Radoslav Fašang

V prípade že som niekoho urazil alebo uverejnil informáciu ktorá sa nezakladá na pravde prosím ospravedlnte ma a žiadam Vás aby ste ma informovali o nej aby som to mohol napraviť.

Vopred ďakujem za pochopenie a spoluprácu.
RaFa
 
Dnes již byli 1 visitors (1 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=